lek. Zbigniew Pietrzak
dermatolog-wenerolog
lekarz med. estetycznej

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów Indywidualna Praktyka Lekarska „Derm-Center” Zbigniew Pietrzak

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów Indywidualna Praktyka Lekarska „Derm-Center” Zbigniew Pietrzak tel.508450820

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych] zwanego dalej RODO informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska „Derm-Center” Zbigniew Pietrzak z siedzibą:97-300 Piotrków Tryb. ul. Dmowskiego 38, zwana dalej Praktyką. Kontakt telefoniczny 508450820
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 9 ust 2 pkt h oraz pkt i);
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem prawnie uzasadnionych sytuacji wynikających z art. 26 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318)
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art 29 Dz.U.2017.0.1318 t. j. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta-20 lat  dokumentacja medyczna,
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.
  10. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.